Kontakt

Biträdande förskolechef
Gustav Östberg

Ansvarig för förskolorna Ramsta, Stenröset och Stenhällen 

Stenhällens förskola Röd,Blå och Grön

1 december 2017